onsdag 5. mai 2010

Det moderne prosjektet


Jeg valgte å løse oppgave 1.

Her er en oversikt over noen viktige personer som bidro med ideer til det morderne prosjektet (1700-1850)


a) John Lock
han var en av de først som formet ideene bak det moderne prosjektet.
Han mente at mennesker fikk ideer gjennom sanser og erfaringer. Når man blir født er man som et uskrevet blad uten ideer om noe som helst. Før vi får inntrykk og erfaringer gjennom sansene våre og får bearbeidet dem. Fra dette kommer empirisme: teorien om at all kunnskap må bygge på erfaring og sansning.

b) Jean-Jaecque Rousseau (tekst side 333)
han var en samfunnskritiker, som selv mange år etter sin død ble æret for å ha gitt ideer og inspirasjon til den franske revolusjon. Han mente bla. At alle burde få eie jorden, han er kjent for utsagnet «tilbake til naturen». Ved dette mente han at mennesket levde best i en naturtilstand og at den moderne sivilisasjon gjorde at mennesket levde et kunstig liv. Rousseau er bak folkesuverenitetsprinsippet. I boken samfunnspakten (1762) foreslår han allmennviljen, alle hensyn må vike for fellesskapet og sikre alle individers frihet. Hans andre bok Emile er om oppdragelse og sosialisering. Barn burde skånes for pådyttet skole og kunnskap men heller bare få svar på spørsmål de selv lurer på. Noe han mente var barnas egenskap, å undre på ting fra naturens side.

c)Voltaire (tekst side 331)
kritiserte framfor alt det franske samfunnet i før revolusjonstiden. Voltaire var deist og angret kirkens og måten den praktiserte kristendommen på. Deist: tror på Gud som skaper, men ikke som åpenbarer og hersker av verden.
Han mente at ingenting var forutbestemt. Han gikk til angrep på maktmisbruk, dobbeltmoral og hykleri i samfunnet og deltok i en rekke debatter om borgernes rettigheter. Han er også æret etter sin død som Rousseau.

d) Denis Diderot
var hovedredaktøren bak Encykloprdien (1751) et moderne leksikon med vitenskapelig tenkemåte. Slik som leksikon og tidsskrifter i storbyene i Europa (særlig England og Frankrike) førte til en egen kultur og klubber og steder der medlemmene diskuterte kultur og politikk.

e) Ludvig Holberg (tekst side 329)
var Nordens største forfatter i opplysningstiden. Hans verk var fortellinger og dikt som i indirekte form kritiserte samfunnet. Han brukte ironi til å kritisere de øverste i samfunnet. Han preget også samfunnet i den grad at han startet et eget universitet hvor de kunne studere nyttige og moderne fag som politikk og samfunnsfag. Holberg mente at barn ikke skulle lære vanskelig religiøse forklaringer de ikke forstod, men heller fag som historie, geografi og språk.

f )Henrik Wergeland (tekst side 337)
var med i den radikale venstreromantikken i Norge på 1800-tallet, som var inspirert av den franske revolusjon. Han kjempet bandt annet for å få fjernet jødeparagrafen fra Grunnloven. Wergeland hadde et sterkt ønske om å frigjøre mennesker og nasjoner. Han kjempet også for å få et folkebibliotek i Norge.

g) Charles Darwin
ga ut boken Om artenes opprinnelse (1859) som beskrev menneskers utvikling gjennom tusen og millioner av år. Boken stred i mot bibelens skapelsebeskrivelse. Vitenskapens større anerkjennelse ga rom for nye fagområder i samfunnet som psykologi, sosiologi og moderne rettsvesen som politi og jurister. Det nye rettsvesenet var for å gi trygghet til de frie borgerne i samfunnet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar