søndag 20. september 2009

Jøss, kildekritikk!

Jeg har gjort noen norskoppgaver angående kildekritikk, og har faktisk lært en del:)

Her er svarene på oppgavene mine:

7. Hva er vanskeligst å gjennomføre av dette? Hvorfor?

Jeg synes at det vanskeligste å gjennomføre av disse oppgave må være kildelisten. Riktig nok var det bare to kilder. Men hvordan man skal skrive de med etternavn, fornavn (år) og «Tittel»

8. Begrunn hvorfor dette er pålitelige kilder – eller ikke.

Det er pålitelige kilder fordi det er en utgitt bok du kan vise til, og dette blir tolket som en mer seriøs kilde enn en Internett side eller bare «ukjente kilder»

9. Oppsummer hva du nå vet og legg det ut på bloggen.

Etter å ha gjort disse oppgavene i kildekritikk, vet jeg nå hvordan man lager et direkte- og indirekte sitat, blokksitat samt hvordan man lager en kildeliste. Jeg har også lært hvor viktig det er å være kritisk til de kildene man finner og hvordan å kunne oppgi dem på en riktig og oversiktlig måte. Jeg tror dette vil hjelpe meg mye med fremtidige oppgaver, fordi det ofte er vanskelig og vite hvilke kilder man kan stole på i forbindelse med skoleoppgaver. Ofte er søkerresultatet stort, og jeg tror dette vil gjøre det lettere for meg når jeg skal skrive oppgaver hvor jeg vet hvordan jeg kan benytte meg av og sitere fra kildene mine på en riktig måte, uten at det blir plagiat. At det ikke blir plagiat synes jeg egentlig er det aller viktigste, for å få stryk fordi du har vist til en kilde, men bare på feil måte er det ikke verdt! Derfor er det så bra at jeg nå vet hvordan jeg gjør det!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar